Årsmøte 2019

Styret i Sandnes Karateklubb innkaller herved til årsmøte for Sandnes Karateklubb.

Onsdag 13 mars kl 19:00 - 21:00 i Welhavens vei 15

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes til post@sandnes-karateklubb.org senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet via Spond.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!


Foreløpig saksliste:

* Godkjenning av stemmeberettiget
* Godkjenning av innkallingen
* Godkjenning av saksliste
* Godkjenning av forretningsorden
* Valg av:
    Årsmøtedirigent
    Referent
    To personer til å underskrive protokollen
    Tellekorps
* Godkjenning av årsberetning
* Godkjenning av regnskap 2018
* Godkjenning av budsjett 2019
* Valg:
    Styreleder
    Nestleder
    1 Styremedlem
    2 varamedlemmer
* Eventuelt:
    Valg av 17 mai komite

06.02.2019 10:15
Totalsum:
    Til kassen
    (0)
    lagt til handlevogn