Innkallelse til Årsmøte 2018

Styret i Sandnes Karateklubb innkaller herved til årsmøte for Sandnes Karateklubb.

Tirsdag 20 mars kl 18:00 - 20:00 i Radlaståvå  (Sandnes Stadion)

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes til post@sandnes-karateklubb.org senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Link til dokumentene vil bli sendt ut via nyhetsbrev til klubbens medlemmer. Ønsker du sakspapirene tilsendt direkte, så send en epost til post@sandnes-karateklubb.org.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!


Saksliste:

* Godkjenning av stemmeberettiget

* Godkjenning av innkallingen

* Godkjenning av saksliste

* Godkjenning av forretningsorden

* Valg av:

    Årsmøtedirigent

    Referent

    To personer til å underskrive protokollen

    Valg av tellekorps

* Årsberetning

* Regnskap 2017

* Budsjett 2018

* Valg:

    2 styremedlemmer

    2 varamedlemmer


* Eventuelt:

    Valg av 17 mai komite

    Informasjon fra arbeidsgruppe som jobber med nytt lokale

19.02.2018 07:46
Totalsum:
    Til kassen
    (0)
    lagt til handlevogn